Achtergrondinformatie Riga Reizen op maat

Riga is een schitterende hanzestad. Het lijkt wel of u door een museum loopt met prachtige gebouwen en architectonische hoogstandjes terug tot in de 12e eeuw. Neem contact op als u meer wilt weten of neem alvast kennis van enige must see's:

Het Vrijheidsmonument
Het beeld houdt een drietal sterren in de uitgestrekte handen en symboliseert hiermee de eenheid in het land. Dit monument heeft een zeer speciale plaats in de geschiedenis van Letland verworven. In de late jaren ’80 en begin jaren ’90 verzamelden mensen zich hier om uiting te geven aan hun wensen voor onafhankelijkheid van hun land. Nu komen hier de inwoners heen tijdens feest- en herdenkingsdagen. Ook worden hier militaire parades gehouden. In 1935 werd het monument gebouwd na een geldinzameling onder de inwoners van Riga. Beeldhouwer Karlis Zale tekende voor het ontwerp, waarbij de drie sterren in de uitgestrekte handen de eenheid in het land afbeelden. Zale was ook verantwoordelijk voor het kerkhof van de wapenbroeders dat tussen 1924 en 1936 werd gebouwd op de plaats van de massagraven van de vele Letse soldaten die hier in 1915 sneuvelden. Op het kerkhof zijn gesneuvelden uit beide wereldoorlogen en andere Letse vrijheidstrijders begraven. Het is een imponerend monument met een door 100 eiken omgeven altaar met de eeuwig brandende vlam. Het negen meter hoge beeld van ‘Moeder Letland’, met aan haar voeten de heldenzonen die hier hun eeuwige rust hebben gevonden, is het kroonwerk van het ensemble.

De Grote en Kleine Gilden
Deze gilden waren de ‘familienesten’ van twee belangrijke families uit Riga. Hier vonden handelaren, kooplieden en juweliers hun thuis. Het Grote Gilde was in de middeleeuwen bekend als het Gilde van St.-Mary. Beide gebouwen staan sinds de jaren ’50 van de 19e eeuw trots en uitdagend tegenover elkaar. Het Grote Gilde was tot 1939 de huisvesting van de Duitse bevolking in Riga. In 1963, na een brand, was het gebouw herbouwd als concertzaal en nu is het de thuishaven van het filharmonisch concert van de stad. Beide Gilden vinden hun oorsprong terug in de middeleeuwen. Vaklieden, handelaren, juweliers en kooplieden waren hier aangesloten. Het Kleine Gilde dient nu als locatie voor culturele en onderhoudende activiteiten. Er vinden concerten, artistieke feestjes en jeugddisco’s plaats. De rivaliteit tussen beide gilden gaat in feite gewoon door.

Kasteel Riga
Gebouwd in 1330 als de residentie van de Livonische Orde. Later diende het als zetel van de seculiere machten. Door zijn ligging aan de oevers van de Daugava had het kasteel een zeer tactisch overzicht over de schepen en de haven van de de stad. Het eerste kasteel op deze plek werd al in 1209 beschreven. Het behoorde toe aan de Wittenstein Orde en bevond zich bij het kasteel van de bisschop. In een oorlog met deze orde werd het kasteel echter door de bevolking volledig verwoest. De stedelijke bevolking moest dan ook een nieuw kasteel opbouwen voor de Livonische Orde. Een deel van de bestaande stadsmuur werd in het kasteel opgenomen, evenals de Toren van de Heilige Geest. De bouwwerkzaamheden stonden onder leiding van meester D. Kriege tussen 1330 en 1353. Maar in 1484 werd opnieuw het gebouw verwoest door de stadsbevolking, zodat wederom door hen een nieuw kasteel gebouwd moest worden. Dit was gereed in 1515. Aan het eind van de 16e eeuw werd het toegevoegd aan het verdedigingswerk van de stad. In de 18e eeuw vonden nog diverse uitbreidingen plaats en werden extra vleugels en een groot plein toegevoegd. In deze eeuw werd het ook de residentie van de Russische gouverneur-generaal.

De Koepel Kathedraal

De grootste kathedraal van de drie Baltische staten werd op St.-Jacob’s dag in 1211 geopend door Albert von Buxhoeveden, die de eerste bisschop werd. In de voorbij eeuwen is de kathedraal meerdere malen verwoest en weer weer opnieuw opgebouwd. Deze St.-Mary Kathedraal was de zetel van de bisschop van Riga en een symbool van de oude stad. De diverse bouwstijlen zijn ontstaan door de diverse wederopbouwingen door de eeuwen heen. De eerste bouwperiode eindigde in 1270. De oorspronkelijke koepel stamt uit 1547 en is maarliefst 150 meter hoog. In 1776 werd de huidige koepel van 90 meter hoogte gebouwd. Het beroemde orgel stamt uit 1884. In die tijd was het met zijn 6718 pijpen het grootste orgel ter wereld.

St. Peterskerk

Deze kerk werd voor de eerste keer beschreven in 1209 en was toen voorbestemd om de grootste kerk van de stad te worden. Nu is het een van de mooiste voorbeelden van gotische architectuur in de Baltische Staten. Tijdens gevechten met de gevestigde orde in 1297 werd de kerk gebruikt als opstelplaats van de katapulten waarmee het Wittenstein Kasteel werd beschoten. In 1408-09 werd het nieuwe altaar gebouwd door de Rostockse architect I. Rummeschotel. Uiteindelijk was de St.-Peterskerk in 1473 gereed na herbouw. De toren had echter minder geluk door de eeuwen heen. Meerdere malen moest deze opnieuw opgetrokken worden. De laatste keer stortte deze in in 1966. Diverse branden hebben ook gewoed in de toren, de laatste juist op St.-Petersdag in 1941. In 1971 was de toren uiteindelijk gerestaureerd. Vanuit het observatiepunt hebt u een fraai uitzicht over de stad. In de kerk worden diverse concerten en exhibities gehouden.

St. Jacobskerk

Dit is een van de oudste kerken van Riga en voor de eerste keer beschreven in 1226. De toren heeft als enige in Riga nog een gotische spits. In de 13e eeuw was dit de kerk voor mensen die niet in het stadshart woonden. Diverse malen kreeg de kerk andere eigenaren. Na de reformatie zaten hier de Lutheranen. In 1582 werd de kerk overgedragen aan de katholieke Jezuïeten. In de 17e eeuw bevond zich hier een Zweeds militair garnizoen en in 1922 kreeg de katholieke gemeenschap van de stad de kerk weer terug. Nu is het een katholieke kathedraal. De gotische torenspits verdient speciale aandacht omdat het de enige authentieke gotische toren is in de stad.

St. Janskerk

Eerst gebouwd als een kapel van de Dominicaanse kloosterorde en beschreven in de 13e eeuw, werd de kerk privé-bezit na verdrijving van de Dominicanen tijdens de reformatie. Na de reformatie werd de St.-Janskerk gebruikt ... als stal! Later werd het een wapensmederij en in 1582 werd het deel van de Letse parochie. Twee jaar later werd het oostelijke altaar voltooid. Twee monniken lieten zich in de 15e eeuw hier inmetselen en kregen eten en drinken aangereikt door een klein raampje. Ze hielden het niet lang vol en stierven, in de hoop door de paus heilig verklaard te worden. De paus zag dit niet zitten, niet overtuigd van het feit dat deze monniken niet uit eigenbelang handelden. De plaats waar de monniken verbleven is nu nog te zien.

Poedertoren
Eerst werd deze toren beschreven als Zandtoren aan het begin van de 14e eeuw. Het maakte toen deel uit van de verdedigingswerken. De toren stond aan de Zandstraat die naar de stad leidde. Aan het eind van de 16e eeuw kreeg de toren het uiterlijk dat ook vandaag nog bestaat, toen het werd omgebouwd voor het gebruik van een nieuw wapen, het kanon. De nieuwe naam ‘Poedertoren’ vond zijn oorsprong in de enorme rookwolken die in en rond de toren hingen als alle 11 kanonnen tegelijk vuurden. Meerdere aanvallen heeft de toren weten te weerstaan, ondermeer tijdens hevige Zweedse aanvallen in 1625. 9 kanonballen uit de oorlog met Rusland bevinden zich nog in de muren.

Info aanvragen